فرم درخواست همکاری در انتخابات 1402 شهرستان یزد

با تکمیل این فرم برای حضور در شعبه درخواست خواهید داد و در زمان مناسب با شما تماس گرفته خواهد شد

تکمیل این فرم به منزله همکاری قطعی شما در فرایند اجرایی انتخابات نیست و هیچ تعهدی ایجاد نمیکند

تاریخ را مانند نمونه وارد نمایید 1372/01/14
نمونه : IR96 1200 0000 0000 1234 5678 99
جهت ذخیره فرم روی علامت تیک بزنید تا به رنگ سبز درآید